Hoe gaat de Directe Hypnose in zijn werk?

Dit zijn 1 a 2 losse sessies voor problemen, die niet zo diep geworteld zitten. We voeren eerst een telefonische intake op afspraak van max 15 minuten, waarbij ik uitleg hoe de Hypnose in zijn werk gaat en wat je kunt verwachten. Daar is ook uiteraard ruimte om vragen te stellen.

De eerste sessie:
De 1ste sessie duurt ongeveer 1 tot 1 ½ uur. Tijdens deze sessie is het de bedoeling dat we elkaar wat beter leren kennen. En gaan we dieper in op het probleem. Daarna maak je geleidelijk kennis met hypnose en werken we aan het probleem.

De tweede sessie:
Bij de tweede sessie gaan we bespreken, wat er na de eerste sessie is veranderd. Wat gaat er goed? Of zijn er misschien onderliggende dingen naar de oppervlakte gekomen. Veelal is het zo dat een probleem is opgebouwd uit verschillende “lagen”. Ons brein is immers een opslagbewustzijn. Je kunt het bijvoorbeeld vergelijken met het afpellen van een ui, wanneer je deze afpelt, komt er een nieuwe laag naar voren. Deze laag halen we ook weer weg totdat we bij de kern zijn en er geen probleem meer is.

Ook zal je bij de tweede sessie ervaren, dat de hypnose veel dieper en intenser is. Dat komt omdat mensen de eerste keer, soms toch wat gespannen zijn. Maar de tweede keer weet je hoe fijn en relaxt het voelt en geef je je makkelijker over, waardoor de hypnose als vanzelf dieper gaat en de sessies intenser worden.

De kosten van een losse hypnose sessie is € 125,- Excl. 21% BTW.
De betaling gaat middels pin.

Voor meer informatie over hypnose bij dieper liggende problemen, verwijs ik je naar de Inner Strenght Method pagina.